Suum cuique... 
                   

                     „Każdemu, co się należy…”

 

  

 

Biznes Partner Tomasz Graliński

ul. Bankowa 9/10
62-800 Kalisz / Poland /

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy, że:

 

  • Administratorem Państwa danych jest Biznes Partner Tomasz Graliński z siedzibą w Kaliszu, ul. Bankowa 9/10, 62-800 Kalisz, NIP: 6181123932; adres poczty elektronicznej: kancelaria@partnerbiznes.net, nr tel.: +48 531 351 333.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres poczty elektronicznej: tomasz@gralinski.net
  • Państwa dane będą przetwarzane w celu należytego wykonywania umowy zawartej z Biznes Partner Tomasz Graliński.
  • Państwa dane zostały udostępnione na podstawie zgody lub innej podstawy prawnej.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
-wniesienia skargi do organu nadzorczego.