WSPÓŁPRACA

OFERTA

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności, prowadzoną na zlecenie Wierzyciela. Działania naszej firmy w głównej mierze obejmują etap postępowania przedsądowego, kiedy to prowadzimy negocjacje z Państwa dłużnikami, jak również podejmujemy pozostałe czynności. Działania te służą zgromadzeniu kompleksowych informacji na temat majątku dłużników i mogą zostać wykorzystane podczas ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

W przypadkach braku możliwości polubownego odzyskania wierzytelności w porozumieniu z Państwem, wyrażonym w formie pełnomocnictwa procesowego, sprawę kierujemy do postępowania sądowego. Konsekwentnie dążymy do skutecznego odzyskania wierzytelności w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym lub też, w niewielu przypadkach, doprowadzeniu do uzyskania postanowienia o bezskutecznej egzekucji pozwalającego na zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Do działań windykacyjnych przyjmujemy również sprawy umorzone wcześniej przez komornika sądowego po bezskutecznej egzekucji należności, jednakże każde takie zlecenie przed jej przyjęciem przez nas wymaga uprzedniej odrębnej weryfikacji
i rozpoznania.

Oczywiście w naszej usłudze mamy też „Windykację miękką”. W tej ofercie podejmowane przez nas działania ukierunkowane są na terminowe odzyskanie Państwa należności przy zachowaniu
i podtrzymaniu Państwa obecnych relacji
 z dłużnikiem.

Schemat standardowej strategii windykacji